Název firmy:
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.
G. Horejsek - Děčín
Sídlo firmy:
Oblouková 1416/9
40502 Děčín
Právní forma:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IČO:
Soudní příslušnost:
DVR:
DIČ:
CZ00526282
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: